Thứ sáu, 31/03/2023 | 04:36 - GMT+7

Cao Bằng ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ký Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng (bộ chỉ số).

30/01/2023 - 16:08
Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số là căn cứ để các Sở, Ban ngành (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh), UBND các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số hằng năm tại cơ quan, đơn vị; đông thời làm cơ sở đê theo dõi, đánh giá mức độ chuyên đôi số, gan với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 
Bộ chỉ số được xây dựng phù hợp với Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia” và Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Ke hoạch Chuyến đối số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng phải có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn. (Ảnh minh họa: https://thesaigontimes.vn/)
Bộ chỉ số dùng để theo dõi, đánh giá, so sánh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số của Sở, Ban ngành thuộc ƯBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh. Đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyến đối số hằng năm của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; giúp ƯBND tỉnh thấy được các điếm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra tại Chương trình Chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế sổ và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Bộ chỉ số gồm 02 cấp: bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban ngành (gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) và Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện. Theo đó, bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban ngành bao gồm: Thông tin chung (không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 06 chỉ số chính với 32 chỉ số thành phần. Trong khi đó, bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện bao gồm: Thông tin chung (không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính với 67 chỉ số thành phần.
UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu bộ chỉ số được ban hành và việc đánh giá phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, có tính nhất quán về chu kỳ đánh giá và dữ liệu, số liệu để phục vụ đánh giá; tăng cường thu thập dữ liệu sẵn có từ các nền tảng, ứng dụng do cơ quan nhà nước quản lý đế phục vụ đánh giá. Ngoài ra, bộ chỉ số phải có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn.
Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY.
Hà Nguyễn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn phấn đấu duy trì chỉ số đánh giá chuyển đổi số đứng thứ 5 trên cả nước

22/02/2023 - 07:35

Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu duy trì chỉ số DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số) đứng thứ 05/63 tỉnh/thành phố; tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh. Đây là nội dung quan trọng được trong Kế hoạch số 247/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Kế hoạch).

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 1
  • 3