Thứ ba, 09/08/2022 | 01:38 - GMT+7

TP. HCM hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 600 doanh nghiệp

Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2022 vừa được UBND TP. HCM ban hành.

24/06/2022 - 09:19
Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1474/KH-UBND triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2022 (Kế hoạch).
Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố phát triển ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của Thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.  
Bên cạnh đó, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới cũng như hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Cũng theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho 600 doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ ươm tạo, phát triển 200 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ phát triển 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm.
Để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch đề ra, UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đề xuất các dự án cụ thể, từ đó chỉ rõ hướng đi và cách thức thực hiện cho từng cơ quan ban ngành.
Buổi chia sẻ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại TP. HCM. (Ảnh: Sở KH-CN TP. HCM)
Phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Với nhiệm vụ phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Kế hoạch đề ra các dự án nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ cần thực hiện. 
Dự án thứ nhất là hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch triển khai đưa Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. HCM đi vào hoạt động. Đồng thời, khảo sát, đánh giá các tòa nhà, cơ sở vật chất hiện có của Thành phố nhưng chưa sử dụng hiệu quả, đề xuất sửa chữa cải tạo để bổ sung vào mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Dự án thứ hai là hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, hình thành không gian phục vụ hoạt động ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Dự án này nhằm hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ (Hỗ trợ tư vấn cho các trường, viện, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, doanh nghiệp,... thành lập các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ).
Ngoài ra, một số dự án khác cũng được Kế hoạch chỉ rõ như dự án xây dựng các mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình quốc tế; dự án phát triển hệ thống thu thập và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; dự án đẩy mạnh hoạt động Sàn giao dịch công nghệ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm
Các dự án nhằm thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm bao gồm: 
Thứ nhất, tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ trực tiếp cho các ngành công nghiệp, dịch vụ và các đề án đô thị thông minh/đô thị sáng tạo.
Dự án đề ra các nội dung cụ thể như triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, Xây dựng và phối hợp triển khai một số bài toán lớn trong lĩnh vực y tế, giáo dục, quản trị công, xây dựng nhà ở, phát triển hệ thống chiếu sáng, thuế. Kết nối các thành phần để hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa khu vực nghiên cứu với khu vực công nghiệp…
Thứ hai, hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm. Mục tiêu mà dự án đề ra là ưu tiên hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm, các công nghệ và các sản phẩm đổi mới sáng tạo có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế cho Thành phố như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (Edtech), nông nghiệp thông minh, khởi nghiệp xã hội 1, du lịch...
Ngoài ra các dự án như thành lập và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo TP. HCM đi vào hoạt động; xây dựng đội ngũ quản trị viên tài sản trí tuệ cho các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp; huấn luyện nâng cao năng lực cho các thành phần Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được Kế hoạch chú trọng.
Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường
Ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu hỗ trợ các cơ sở ươm tạo, Trường đại học phát triển, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ ươm tạo các dự án thuộc các lĩnh vực mà Thành phố ưu tiên phát triển là dự án đầu tiên trong nhiệm vụ này.
Nội dung dự án bao gồm hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị tuyển chọn, phát triển, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm. Hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa, hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung. Đồng thời hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước và quốc tế huấn luyện các kỹ năng chuyên sâu, chuyên môn, tư vấn phát triển ý tưởng thành sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh.
Dự án tiếp theo trong chuỗi nhiệm vụ này là phát triển tăng tốc các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng phát triển tăng tốc trong giai đoạn tiếp cận thị trường và hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm. Ưu tiên hỗ trợ tăng tốc cho các dự án thuộc các lĩnh vực mà Thành phố ưu tiên phát triển là một trong hai dự án quan trọng của nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường. 
Bên cạnh đó còn có dự án hình thành không gian hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu tạo lập môi trường, không gian đô thị có các điều kiện, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu thử nghiệm sản phẩm mới các doanh nghiệp khởi nghiệp trong môi trường thực tế.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo
Trong nhiệm vụ này, Kế hoạch đề xuất dự án huấn luyện về năng suất, chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm hỗ trợ huấn luyện về các công cụ quản trị năng suất chất lượng - đổi mới sáng tạo ứng dụng vào thực tế sản xuất - kinh doanh.
Kế hoạch cũng chỉ rõ nội dung cụ thể là hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiêu chuẩn, công cụ năng suất, đổi mới sáng tạo cho nhân sự của các doanh nghiệp (các khóa huấn luyện, bồi dưỡng cho ít nhất 400 doanh nghiệp với 1.000 lượt học viên). Đồng thời, hỗ trợ tổ chức các khóa huấn luyện cho đội ngũ chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trực tiếp, lâu dài tại doanh nghiệp; hình thành mạng lưới chuyên gia.
Một dự án tiếp theo nằm trong nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp là tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo lường. 
Dự án này chú trọng việc xây dựng cơ sở dữ liệu, liên kết doanh nghiệp với các chuyên gia, các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước về hệ thống quản lý/công cụ nâng cao năng suất, chất lượng. Hỗ trợ tổ chức tư vấn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành mới và các hệ thống tích hợp mới phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, cải tiến hoạt động đo lường, chuyển đổi số…
Ngoài ra, các nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác như thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công, truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được UBND TP. HCM nhấn mạnh.
Để triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch, UBND Thành phố chỉ định Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, đồng thời phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu chính sách hỗ trợ cụ thể trình Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Thành phố, báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ. 
Trong năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP. HCM vẫn đạt được kết quả khả quan. TP. HCM xếp thứu 179 trong top 200 Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ TP. HCM đứng đầu cả nước với 108 doanh nghiệp. Đặc biệt, TP. HCM có 39/63 thương vụ startup với số vốn gọi được là hơn 837 triệu USD (chiếm 50% số vốn ở cả nước). Một số tập đoàn truyền thống về dệt may, da giày, bất động sản, đồ dùng học tập cũng bắt đầu quan tâm đến startup…
Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị thực hiện nhiều khoá huấn luyện cho hơn 200 doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động của hệ sinh thái.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Phương Loan

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 4
  • 1
  • 7
  • 1
  • 0
  • 1