Thứ tư, 07/06/2023 | 12:29 - GMT+7

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống SCADA cho kho lạnh bảo quản khoai tây giống

Hệ thống điều khiển, giám sát kho lạnh bảo quản khoai tây giống tự động điều chỉnh các thông số kỹ thuật như nhiệt độ, độ ẩm theo quy trình bảo quản đã đề xuất. Kết quả bảo quản về độ hao hụt và độ nảy mầm đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu.

28/02/2022 - 14:27
Tóm tắt:
Ứng dụng công nghệ lạnh để bảo quản khoai tây giống đã được một số tác giả trên thế giới và Việt Nam nghiên cứu, áp dụng với quy mô và mức độ khác nhau. Ở Việt Nam việc áp dụng công nghệ lạnh bảo quản khoai tây giống có quy mô nhỏ, chưa áp dụng tự động hóa cả quá trình bảo quản, các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm chưa được xử lý triệt để, khiến củ dễ bị mất nước, mọc mầm, thối hỏng…Trong bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thực nghiệm hệ thống SCADA điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu quá trình bảo quản khoai tây giống. Hệ thống này cho phép điều khiển, giám sát các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, môi trường bảo quản. Các kết quả đạt được đã đáp ứng được yêu cầu, chức năng đặt ra.
Từ khóa: Kho lạnh; bảo quản nông sản; khoai tây giống; hệ thống SCADA.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Lê Ngọc Hòa, Lê Thị Mai, Vũ Hồng Phong, Nguyễn Thị Phương Oanh
Trường Đại học Sao Đỏ
[Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
Số 4 (75) 2021]

Cùng chuyên mục

Nghiên cứu các kiến trúc và giải thuật điều khiển trạm sạc xe điện và trạm sạc xe điện hai bánh trong bối cảnh Việt Nam

01/06/2023 - 09:39

Nhằm thúc đẩy xu hướng này, các nghiên cứu về hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là hạ tầng sạc trong bối cảnh Việt Nam là rất cần thiết. Bài báo này thực hiện nghiên cứu về các kiến trúc hạ tầng và các giải thuật vận hành điều khiển trạm sạc trên thế giới đồng thời đề xuất kiến trúc hạ tầng sạc phù hợp với xu hướng và bối cảnh Việt Nam.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 6