Thứ sáu, 09/12/2022 | 19:13 - GMT+7

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành khai thác mỏ dầu khí dựa trên nền tảng dữ liệu lớn

Bài báo là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam".

04/01/2022 - 08:40
TÓM TẮT:
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã tác động mạnh mẽ, làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. CMCN 4.0 mở ra cơ hội cho ngành dầu khí Việt Nam tiến thêm một bước để phát triển mạnh mẽ. Các giải pháp hiệu quả có thể được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin và kiến thức, sau đó có thể được sử dụng để cải thiện hoạt động bảo trì bảo dưỡng. Bài viết này thảo luận về một số khía cạnh của quá trình này, từ việc thảo luận các chiến lược bảo trì đến các cơ hội được trình bày bằng cách trích xuất thông tin mới từ dữ liệu lớn giúp theo dõi, phân tích và dự báo tình trạng cũng như độ tin cậy của thiết bị một cách có hệ thống và dễ dàng nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả toàn bộ hoạt động vận hành khai thác ngầm và trên bề mặt tại mỏ dầu khí.
Từ khóa: Dầu khí, Biendong POC, Chuyển đổi Số, Dữ liệu lớn, Công nghiệp 4.0.
ABSTRACT:
The fourth industrial revolution (Industry 4.0) has had a profound impact on changing all aspects of global socio-economic life. Industry 4.0 revolution opens an opportunity for Vietnam's oil and gas industry to take a step further to thrive. Effective solutions can be used to transform data into information and knowledge, which can then be used to improve maintenance operations. This article discusses several aspects of this process, from discussing maintenance strategies to the opportunities presented by extracting new information from maintenance big data, which support to systematically and easily monitor, analyze and predict the condition and reliability of equipment to improve the overall efficiency of surface and sub-surface production of Oil and Gas field.
Keywords: Oil and Gas, Biendong POC, Digital transformation, Big Data, Industry 4.0.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Trần Vũ Tùng, Trần Ngọc Trung, Đào Quang Khoa, Lý Văn Dao, Ngô Hữu Hải - Công Ty Điều Hành Dầu Khí Biển Đông (Biendong POC)


Cùng chuyên mục

Ứng dụng giải pháp PACS-Cloud phục vụ kết nối dữ liệu giữa các bệnh viện

14/06/2022 - 10:14

Với mục đích kết nối dữ liệu thông tin bệnh nhân giữa các bệnh viện, giải quyết vấn đề quá tải và cơ sở hạ tầng, TS. Nguyễn Chí Ngọc cùng các cộng sự đã thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây để xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh phục vụ kết nối liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện”.

Xem thêm

 • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

 • Hậu Giang chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

 • Tập trung xây dựng Cần Thơ thành đô thị thông minh

 • Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế Thủ đô

 • Chuyển đổi số trong vận hành lưới điện trên đảo Phú Quý

 • Vật liệu tạo màu kích thước nano ứng dụng trong ngành sản xuất sơn

 • Việt Nam lần đầu tiên có mô hình Đại học số

 • Đắk Nông có Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh

 • Công nghệ chế tạo loại ống gân xoắn chất lượng cao sử dụng hệ vật liệu mới

 • EVNCPC: Hoàn thành trên 85% các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 0
 • 4
 • 9
 • 5
 • 2
 • 1
 • 9