Chủ nhật, 29/05/2022 | 06:59 - GMT+7

Ứng dụng nghiên cứu địa hóa trầm tích nông trong tìm kiếm thăm dò dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam

Một số nghiên cứu khảo sát địa hóa trầm tích nông được các nhà thầu thực hiện tại các lô hợp đồng dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam đều có kết quả tốt phục vụ cho công tác định hướng tìm kiếm thăm dò.

18/05/2021 - 09:07
Tóm tắt 
Nghiên cứu địa hóa bề mặt đã được ứng dụng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí hơn 100 năm qua và là một công cụ hữu dụng để giảm thiểu chi phí, giảm thiểu rủi ro trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí hiện nay. Một số nghiên cứu khảo sát địa hóa trầm tích nông được các nhà thầu thực hiện tại các lô hợp đồng dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam đều có kết quả tốt phục vụ cho công tác định hướng tìm kiếm thăm dò. 
Bài báo giới thiệu kết quả ứng dụng nghiên cứu địa hóa trầm tích nông trong tìm kiếm thăm dò dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam.
Từ khóa: Địa hóa trầm tích nông, rò rỉ, hydrocarbon, seepage.
Xem chi tiết bài viết tại đây.
Lê Hoài Nga, Phí Ngọc Đông, Đỗ Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Lan
Nguyễn Hoàng Sơn, Hồ Thị Thành, Đào Ngọc Hương, Bùi Quang Huy,
Nguyễn Thị Thanh Thủy. Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Ngà.
Viện Dầu khí Việt Nam.
[Nguồn: Tạp chí dầu khí số 3 năm 2021]

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 4
  • 9