Thứ bảy, 17/04/2021 | 15:23 - GMT+7

Đưa Hà Nội thành trung tâm công nghệ cao

Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề là “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”.

06/04/2021 - 09:30
Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội có tiêu đề là “Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”. 
Sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội giới thiệu mô hình nghiên cứu tại Triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Mục tiêu chung của chương trình nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông - Nam Á trên một số lĩnh vực.
Mục tiêu cụ thể là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước. Tiến tới nhóm dẫn đầu khu vực Đông - Nam Á trong nghiên cứu cơ bản về toán, vật lý và y học. Đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông - Nam Á về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân dạo, công nghệ 5G và sau 5G. Phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố khoa học quốc tế. Dẫn đầu cả nước về hình thành, phát triển tài sản trí tuệ; xây dựng và phát triển thương hiệu Hà Nội.
Là đầu tàu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô đầu tư của doanh nghiệp cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố dẫn đầu cả nước vào năm 2025, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEANvào năm 2030 và thuộc nhóm dẫn đầu ở châu Á vào năm 2045.
Chương trình cũng đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm cung ứng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng trình độ quốc tế hàng đầu cả nước; là một trung tâm phần mềm hàng đầu châu Á. Đồng thời, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thành phố; xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; tiếp tục xây dựng thành phố thông minh.
Các chỉ tiêu cụ thể mà Chương trình số 07-Ctr/TU đặt ra bao gồm: Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp hơn 50% vào tăng trường GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7 đến 7,5%; Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp đạt hơn 70%; Tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt hơn 50%; Tối thiểu 40% sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; Phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế; tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Để thực hiện các mục tiêu này, thành phố Hà Nội tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là Chiến lược phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm cả các chính sách từ Trung ương và chính sách đặc thù của Thủ đô. Thành phố sẽ xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ về tài chính, đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế Thủ đô.
Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải, đô thị... Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập trong lĩnh vực này nhằm tạo kết nối giữa người dân, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, trung tâm, chương trình hỗ trợ trong và ngoài nước nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Theo: Báo Nhân Dân

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 5
  • 0