Thứ hai, 25/01/2021 | 21:56 - GMT+7

Công ty Điện lực Hưng Yên tích cực trong công tác chuyển đổi số

Ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng đã và đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số với một số thành tựu trên các lĩnh vực như: Kinh doanh và dịch vụ khách hàng hiện đại; Kỹ thuật an toàn kịp thời; Quản trị nội bộ hiệu quả.

11/01/2021 - 09:36
Ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng đã và đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số với một số thành tựu trên các lĩnh vực như: Kinh doanh và dịch vụ khách hàng hiện đại; Kỹ thuật an toàn kịp thời; Quản trị nội bộ hiệu quả.
Trong cuộc CMCN 4.0, chuyển đổi số đã dần không còn là vấn đề mới lạ mà đã trở thành xu hướng tất yếu của sự phát triển. Mọi doanh nghiệp muốn phát triển nhanh và bền vững thì cần phải có sự chuyển mình tích cực với xu hướng của chuyển đổi số. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói chung và Công ty Điện lực Hưng Yên (PCHY) nói riêng cũng sẽ không là một ngoại lệ, đặc biệt đối với một doanh nghiệp mà sản phẩm kinh doanh luôn là bạn đồng hành của sự phát triển.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện - đại diện EVNNPC nhận giải thưởng
Ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng đã và đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số với một số thành tựu trên các lĩnh vực như: Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng hiện đại; Lĩnh vực kỹ thuật an toàn kịp thời; Lĩnh vực quản trị nội bộ hiệu quả.
Cụ thể, Công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, số hóa toàn bộ hợp đồng mua bán điện; thay thế công tơ điện tử và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo xa đạt 100% tại đầu nguồn các trạm biến áp phân phối. Triển khai ứng dụng hệ thống BI, CRM phục vụ công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng đến cấp các Công ty và Điện lực huyện; Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý thông tin khách hàng CMIS3.0.
Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai, nâng cấp các hệ thống phần mềm quản lý vận hành lưới điện (PMIS), phần mềm quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS), hệ thống kiểm soát an toàn lao động (ECP), hệ thống quản lý mất điện (OMS).
Công ty đã triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) và 100% các đơn vị khai báo cáo trên hệ thống . Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS) với việc số hóa toàn bộ dữ liệu CBCNV, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sơ đồ chức danh làm dữ liệu đầu vào cho phần mềm quản lý KPI cá nhân để đánh giá hiệu quả công việc, làm cơ sở cho việc tính toán, trả lương cho người lao động. Đồng thời đào tạo và đẩy mạnh công tác học tập qua E-Learning; Hệ thống văn phòng điện tử (eoffice3.0) với việc số hóa kho dữ liệu lưu trữ, triệt để áp dụng chữ ký số, giảm thiểu văn bản giấy, đồng thời bước đầu triển khai hiệu quả hệ thống quản lý giám sát công việc đến cá nhân người lao động.
Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chọn là năm “chuyển đổi số”. Theo đó, Công ty Điện lực Hưng Yên là một trong các đơn vị trực thuộc được quan tâm đầu tư, hiện đại hóa mạnh mẽ và với mong muốn xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh theo hướng “hiện đại-chuyên nghiệp”. Công ty quyết tâm hơn nữa thực hiện thành công việc chuyển đổi số với các giải pháp cụ thể như: Ban Giám đốc Công ty và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp sẽ là người đi đầu trong quá trình số hóa, chuyển đổi số với thể hiện là việc thành lập Tiểu ban điều hành thực hiện chuyển đổi số.
Công ty cũng xây dựng chương trình kế hoạch chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở định hướng EVNNPC và tập trung vào các chương trình, đề án nhằm hoàn thiện công tác số hóa và quản trị dữ liệu, với một số mục tiêu cụ thể: Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đào tạo chuyển đổi, nâng cao nhận thức cho người lao động hiểu và có liên hệ thực tiễn với công việc hiện tại gắn với lộ trình chuyển đổi số theo từng mảng công việc cụ thể. Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ.
Số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch… Phối hợp xây dựng kho dữ liệu tập trung của EVNNPC và triển khai các báo cáo quản trị, điều hành SXKD: Các đơn vị, cá nhân cần quản lý, khai thác và vận hành đúng quy định các hệ thống phần mềm dùng chung/dùng riêng đã triển khai tại Công ty để đảm bảo nguồn dữ liệu chính xác, tin cậy từ hệ thống phần mềm.
Số hóa toàn bộ các quy trình/chu trình nội bộ theo các mảng công việc: Kỹ thuật – An toàn; Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng; Tài chính kế toán; kế hoạch, quản trị văn phòng, tổ chức nhân sự (trong đó có xây dựng “văn hóa doanh nghiệp số”). Đồng thời, nâng cấp hạ tầng VT&CNTT, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng sản xuất kinh doang và điều hành lưới điện. Tích cực triển khai các dự án tự động hóa lưới điện như: Chương trình tự động hóa lưới điện trung áp DMS, Xây dựng TBA 110kV kỹ thuật số.
Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự đồng lòng của tất cả cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hưng Yên được các cấp các ngành tin tưởng trong công tác chuyển đổi số của Công ty sẽ thành công và mang lại hiệu quả tích cực không chỉ đối với người lao động mà còn mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tối ưu, đảm bảo mục tiêu định hướng đưa Tập đoàn và Tổng Công ty thành doanh nghiệp số.
Theo: Thương hiệu Công luận

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 6
  • 2
  • 9
  • 9
  • 2