Thứ sáu, 18/06/2021 | 15:09 - GMT+7

Công ty Điện lực Hưng Yên triển khai dự án lưới điện thông minh

Công ty Điện lực Hưng Yên hiện đang triển khai một số dự án lưới điện thông minh phục vụ công tác vận hành lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

27/09/2020 - 22:56
Thực hiện đề án tổng thể phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thiện với mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực Hưng Yên đang triển khai 04 dự án lưới điện thông minh.
Hình ảnh hoạt động chức năng FLOC/FISR.
Các dự án bao gồm: Kết nối các thiết bị Recloser, LBS với Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) tỉnh Hưng Yên năm 2020; Xây dựng các tuyến cáp quang và cấu hình CSDL để kết nối các Recloser về hệ thống SCADA tại TTĐKX Hưng Yên; Xây dựng các tuyến cáp quang và cấu hình CSDL để kết nối các Recloser về hệ thống SCADA tại TTĐKX phục vụ triển khai DMS mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Hưng Yên và Dự án chia sẻ dữ liệu từ TTĐKX về các Điện lực cấp 4 tỉnh Hưng Yên năm 2020.
 
Đại diện Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết, đến tháng 12/2020 khi các dự án được hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác sẽ mang lại một số hiệu quả như: công tác quản lý vận hành lưới điện được an toàn, tin cậy và ổn định nhờ quản lý lưới điện phân phối bằng phần mềm thu thập, giám sát và điều khiển xa “Spectrum Power 5” tại TTĐKX Hưng Yên; Phát hiện các sự cố gây mất điện (do ngắn mạch) và sự cố không gây mất điện (sự cố do chạm đất, thoáng qua); Định vị nhanh vị trí và phần tử bị sự cố; Ước lượng khôi phục nhanh nhất và số lượng phụ tải có thể; Sử dụng thiết bị thu thập xa thông số vận hành của thiết bị.
 
Ngoài ra, hệ thống cho phép cách ly và khôi phục phụ tải (FISR): Sau khi phần tử sự cố đã được phát hiện bởi FLOC thì FISR tìm cách cách ly phần tử bị lỗi và tính toán để khôi phục các phần khác bị ảnh hưởng mất điện. Qua đó, giảm thiểu được thời gian mất điện ảnh hưởng khách hàng; Thiết lập được chuỗi thiết bị cần thao tác; Lưới điện vận hành tối ưu, giảm được tổn thất điện năng; Giám sát chủ động trong việc điều hòa công suất phản kháng, nâng cao hệ số cos phi, cải thiện chất lượng điện áp.
 
Với những tính năng mang tính công nghệ của các dự án sẽ giúp cho đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện phân phối của Công ty Điện lực Hưng Yên báo cáo các số liệu kỹ thuật nhanh chóng; kiểm tra, đối chiếu việc trao đổi thông tin, giúp giảm thiểu sai sót trong giao tiếp khách hàng, thao tác đóng cắt điện, vận hành lưới điện…
 
Đồng thời chia sẻ thông số vận hành lưới điện phân phối của Công ty Điện lực Hưng Yên cho các đơn vị vận hành trực tiếp là các Điện lực huyện/thành phố làm cơ sở tính toán vận hành kinh tế và điều chỉnh phụ tải kịp thời giúp hệ thống vận hành ổn định tại các Điện lực trực thuộc; Dễ dàng giám sát thông số vận hành lưới điện tại các Điện lực huyện/thành phố trực thuộc,... qua đó tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành hệ thống điện và từng bước xây dựng hệ thống điện thông minh theo định hướng phát triển của EVN.
Theo: Pháp luật Việt Nam

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 7
  • 5
  • 3
  • 6
  • 2
  • 2