Thứ bảy, 23/01/2021 | 01:22 - GMT+7

PC Đà Nẵng: Đưa vào sử dụng các chức năng trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS

Sau một thời gian cập nhật cơ sở dữ liệu, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã đưa vào sử dụng các chức năng mới trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS.

04/09/2020 - 08:00
Các chức năng mới được đưa vào khai thác và sử dụng bao gồm: chức năng quản lý thiết bị trên sơ đồ nguyên lý đối với tất cả trạm biến áp 110kV, theo đó các thiết bị/ngăn lộ thuộc các TBA 110kV sẽ được liên kết với sơ đồ nguyên lý thiết bị tại TBA 110kV, giúp thuận tiện trong việc quản lý cây sơ đồ thiết bị và truy xuất nhanh chóng thông tin thiết bị tại các TBA 110kV. Bên cạnh đó, với chức năng truy xuất các thông số đo đếm, thông số vận hành trực tuyến của các TBA, các xuất tuyến trung thế đầu nguồn theo dữ liệu lấy từ chương trình quản lý dữ liệu đo xa (DSPM/MDMS) qua phân hệ thông số vận hành sẽ giúp các đơn vị vận hành lưới điện quản lý đầy đủ các thông số vận hành của lưới điện như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, sản lượng… 
Giao diện chức năng quản lý thiết bị trên sơ đồ nguyên lý trạm biến áp 110kV.
Ông Võ Hòa, Phó giám đốc PC Đà Nẵng cho biết: “Việc tăng cường khai thác, sử dụng chương trình PMIS trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện sẽ giúp nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hỗ trợ công tác mua sắm, lập quy hoạch, thiết kế hệ thống lưới điện, giúp giảm chi phí vận hành và đầu tư xây dựng, từ đó nâng cao độ tin cậy lưới điện”.
Theo: Trang tin điện tử ngành điện

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 5
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2