Thứ hai, 10/08/2020 | 13:19 - GMT+7

Phát huy công nghiệp 4.0 - Khung mẫu cho mô hình kinh doanh

• Mở rộng nghiên cứu về Công nghiệp 4.0 (I4.0) dựa trên kỹ thuật với các mô hình kinh doanh. • Phát triển một phân ngành để mô tả, phân tích và phân loại các mô hình kinh doanh. • 13 mô hình nguyên mẫu minh chứng Công nghiệp 4.0 tác động đến các mô hình kinh doanh như thế nào. • Ba lĩnh vực của mô hình kinh doanh Công nghiệp 4.0 xuất hiện: Tích hợp các phần của chuỗi giá trị, dịch vụ và tư vấn hoặc cung cấp các nền tảng công nghệ.

14/06/2020 - 22:59
Công nghiệp 4.0 (I4.0), hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mô tả việc số hóa các ngành công nghiệp sản xuất. Các doanh nghiệp sản xuất cần phải chuyển đổi theo hướng I4.0, để duy trì được lợi thế cạnh tranh và nắm bắt cơ hội mới. Các nhà nghiên cứu ngày càng quan tâm đến I4.0, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều đi sâu vào khía cạnh công nghệ của I4.0 dưới hình thức đổi mới sản phẩm và quy trình. Hầu như chưa có nghiên cứu nào về đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng I4.0, mặc dù đổi mới về mô hình kinh doanh có thể mang lại thành công lớn hơn so với đổi mới sản phẩm hay quy trình. Để giải quyết “khoảng trống” trong nghiên cứu về mô hình kinh doanh theo hướng I4.0, các tác giả của bài viết này đã phân tích 32 trường hợp về đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng I4.0. Họ đã phát triển một phép phân loại để xác định đặc điểm của các mô hình kinh doanh theo hướng I4.0 và rút ra 13 mẫu về mô hình kinh doanh theo hướng I4.0, bằng cách áp dụng phép phân loại đó vào các trường hợp trên. 3 mẫu điển hình đã được xác định, bao gồm: tích hợp (integration), dịch vụ hóa (servitization) và chuyên môn hóa (expertization). Mô hình kinh doanh theo hướng tích hợp đặc trưng bởi các quy trình mới và sự tích hợp các bộ phận của chuỗi cung ứng. Trong khi đó, các sản phẩm và dịch vụ kết hợp mới là đặc trưng của mô hình kinh doanh theo hướng dịch vụ hóa. Ngược lại, mô hình kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa là sự kết hợp giữa các mô hình kinh doanh tập trung vào sản phẩm và quy trình, bao gồm các dịch vụ tư vấn và nền tảng đa diện. Bài viết này góp phần mô tả, phân tích và phân loại mô hình kinh doanh theo hướng I4.0. Những phát hiện này giúp chúng ta hiểu biết thêm về cách thức I4.0 tác động đến vai trò của hệ sinh thái, các mô hình kinh doanh và hệ thống dịch vụ. Các mẫu điển hình còn cho thấy các công ty có thể tận dụng các nguyên tắc của I4.0 để xây dựng cơ sở cho nghiên cứu trong tương lai. Phép phân loại hỗ trợ các công ty trong việc đánh giá mức độ sẵn sàng của mô hình kinh doanh hiện tại với I4.0. Các mẫu điển hình còn chỉ ra các cơ hội để các doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp I4.0.
Tag:

Cùng chuyên mục

Mô phỏng bộ điều kiển gương chiếu cạnh tích cực trên ô tô

07/07/2020 - 14:31

Với mục đích làm chủ công nghệ về bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực, bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Proteus và CodevisionAVR. Trong đó, phần mềm Proteus được dùng để mô phỏng mạch và phần mềm CodevisionAVR được dùng để viết chương trình. Kết quả nghiên cứu mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể: Điều khiển được vị trí mặt gương, gập mở gương chiếu cạnh thông qua nút bấm

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 5