Thứ hai, 10/08/2020 | 12:24 - GMT+7

Xây dựng mô hình đánh giá cho I 4.0: I4.0-MM

Việc áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất đang mở ra một kỷ nguyên mới, có tên gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự chuyển đổi số, với những lợi thế cạnh tranh khác nhau mà nó mang lại, đặc biệt hấp dẫn các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang các công nghệ công nghiệp 4.0 và được hướng dẫn để tăng khả năng của họ một cách tiêu chuẩn, khách quan và hiệu quả.

11/05/2020 - 07:46
Việc áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất đang mở ra một kỷ nguyên mới, có tên gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự chuyển đổi số, với những lợi thế cạnh tranh khác nhau mà nó mang lại, đặc biệt hấp dẫn các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi sang các công nghệ công nghiệp 4.0 và được hướng dẫn để tăng khả năng của họ một cách tiêu chuẩn, khách quan và hiệu quả. Mô hình trưởng thành (maturity model) sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp một cách toàn diện. Bài viết đã nghiên cứu một cách có hệ thống những mô hình trưởng thành được đề xuất trong Công nghiệp 4.0. Cụ thể, 7 mô hình trưởng thành được đề xuất đã được phân tích, bằng cách so sánh phạm vi, mục đích, tính đầy đủ, tính rõ ràng và tính khách quan của chúng. Từ đó, bài viết rút ra kết luận rằng không mô hình trưởng thành nào trong số 7 mô hình này đáp ứng được tất cả các tiêu chí mong đợi. Cuối cùng, bài viết đề xuất mô hình trưởng thành Công nghiệp 4.0 dựa trên việc cải tiến quy trình phần mềm và xác định khả năng (SPICE-based Industry 4.0-MM). Cách tiếp cận của mô hình trưởng thành Công nghiệp 4.0 rất toàn diện, bao gồm đánh giá quá trình chuyển đổi quy trình, quản lý các ứng dụng, quản trị dữ liệu, quản lý tài sản và sắp xếp tổ chức doanh nghiệp, nhằm mục đích đánh giá việc áp dụng các công nghệ Công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp đạt tới giai đoạn cao hơn để tối đa hóa lợi ích kinh tế của Công nghiệp 4.0. Như vậy, mô hình trưởng thành Công nghiệp 4.0 không ngừng tiêu chuẩn hóa và thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành sản xuất. 

Cùng chuyên mục

Mô phỏng bộ điều kiển gương chiếu cạnh tích cực trên ô tô

07/07/2020 - 14:31

Với mục đích làm chủ công nghệ về bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực, bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Proteus và CodevisionAVR. Trong đó, phần mềm Proteus được dùng để mô phỏng mạch và phần mềm CodevisionAVR được dùng để viết chương trình. Kết quả nghiên cứu mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể: Điều khiển được vị trí mặt gương, gập mở gương chiếu cạnh thông qua nút bấm

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 1
  • 4
  • 1