Thứ năm, 16/07/2020 | 08:15 - GMT+7

Đánh giá quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong CMCN 4.0

Để chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ tiến hành các dự án cụ thể và riêng biệt. So với những công ty lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có nhiều hạn chế riêng, ví dụ: nguồn tài nguyên giới hạn. Bài báo khoa học này giới thiệu tổng quan đánh giá về một số kết quả đã được nghiên cứu và khả năng ứng dụng của chúng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

10/05/2020 - 00:05
Để chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp sẽ tiến hành các dự án cụ thể và riêng biệt. So với những công ty lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có nhiều hạn chế riêng, ví dụ: nguồn tài nguyên giới hạn. Nhiều quy trình triển khai hiện có sẵn để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi này trong Cách mạng công nghiệp 4.0 (I4.0). Bài báo khoa học này giới thiệu đánh giá tổng quan về các kết quả đã được nghiên cứu và khả năng ứng dụng của chúng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả này được thực hiện trong dự án nghiên cứu OBerA, nhằm mục đích hỗ trợ các công ty ngành công nghiệp gia công kim loại trong quá trình số hóa hệ thống của họ một cách toàn diện. Liên doanh thực hiện dự án bao gồm năm công ty vừa và nhỏ từ Franconia vùng Bavaria (CHLB Đức) và Siemens là đối tác công nghệ. Kết quả chỉ ra rằng quá trình số hóa hiện tại vẫn còn có hạn chế và cần những nghiên cứu thêm.

Cùng chuyên mục

Mô phỏng bộ điều kiển gương chiếu cạnh tích cực trên ô tô

07/07/2020 - 14:31

Với mục đích làm chủ công nghệ về bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực, bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Proteus và CodevisionAVR. Trong đó, phần mềm Proteus được dùng để mô phỏng mạch và phần mềm CodevisionAVR được dùng để viết chương trình. Kết quả nghiên cứu mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể: Điều khiển được vị trí mặt gương, gập mở gương chiếu cạnh thông qua nút bấm

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 2