Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:55 - GMT+7

Thái Bình: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/7/2016, HĐND tỉnh Thái Bình đã ban hành nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

01/09/2016 - 08:29

Ngày 15/7/2016, HĐND tỉnh Thái Bình đã ban hành nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, nghị quyết xác định các mục tiêu cụ thể đối với công nghiệp hỗ trợ của từng ngành.  

Đối với công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 4.750 tỉ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với năm 2015; năm 2025 đạt khoảng 10.650 tỉ đồng, tăng gấp 2,24 lần so với năm 2020. Đối với công nghiệp hỗ trợ ngành thiết bị điện, điện tử, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.890 tỉ đồng, tăng gấp 5,08 lần so với năm 2015; năm 2025 đạt khoảng 8.460 tỉ đồng, tăng gấp 4,48 lần so với năm 2020. 

Đối với công nghiệp hỗ trợ ngành dệt, may, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 7.220 tỉ đồng, tăng gấp 1,32 lần so với năm 2015; năm 2025 đạt khoảng 18.650 tỉ đồng, tăng gấp 2,58 lần so với năm 2020. Đối với công nghiệp hỗ trợ ngành sứ vệ sinh, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 435 tỉ đồng, tăng gấp 1,93 lần so với năm 2015; năm 2025 đạt khoảng 1.060 tỉ đồng, tăng gấp 2,50 lần so với năm 2020.

Ảnh minh họa

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nghị quyết đã đưa ra một số nội dung thực hiện cho từng ngành. Cụ thể, đối với công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, cần tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; cơ khí xây dựng tiêu dùng; tăng cường liên kết vùng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sẵn sàng tham gia vào cụm liên kết; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực hỗ trợ ngành cơ khí và hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng, phụ kiện cơ khí. 

Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, nguyên liệu phải tập trung vào sản xuất những sản phẩm có thị trường lớn và giá trị gia tăng cao như sợi, vải các loại và giả da; Phụ kiện tập trung vào phục vụ cho ngành may là bông tắm và mex các loại; đẩy mạnh việc thành lập và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ven biển để đáp ứng phát triển công nghiệp dệt hoàn tất sản phẩm. 

Đối với công nghiệp hỗ trợ ngành sứ vệ sinh xác định giai đoạn từ nay đến 2025 thị trường chính cho ngành công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực sản xuất các phụ kiện ngành sứ vệ sinh là thị trường trong nước, sau năm 2025 tham gia sâu hơn vào xuất khẩu; hướng đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ ngành sứ vệ sinh tại khu vực Tiền Hải để thuận tiện cho việc sản xuất hoàn chỉnh;đầu tư công nghệ tiên tiến, hướng sản xuất các dòng sản phẩm thông minh, hiện đại, mẫu mã đẹp và tăng tính năng động trong dòng sản phẩm cao cấp.

Hà Nguyễn

 

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 7
  • 3