[In trang]
Quyết tâm đưa VN trở thành trung tâm khởi nghiệp ĐMST thuộc nhóm dẫn đầu khu vực
Thứ sáu, 07/02/2020 - 15:26
Cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để Việt Nam thực sự trở thành một trong những trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 4.0, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để Việt Nam thực sự trở thành một trong những trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 4.0, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực. Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trưng ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương tại phiên toàn thể có chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia CMCN lần thứ 4” diễn ra sáng ngày 3/10 tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về CMCN 4.0, nhằm tập trung phổ biến quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4” vừa huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc quyết liệt thực hiện thắng lợi của Nghị quyết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới tham dự phiên toàn thể. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia CMCN 4.0. 

Tuy vậy, mức độ chủ động tiếp cận cuộc CMCN 4.0 của nước ta còn thấp, thể chế chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Xếp hạng chung về thể chế của Việt Nam vẫn ở mức trung bình. Năm 2018, Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá đạt 50/100 điểm, xếp hạng 94/140 quốc gia. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, thể chế cho các hoạt động kinh tế số, kinh tế chia sẻ, đổi mới sáng tạo chưa được hình thành đồng bộ, chưa có hành lang pháp lý thí điểm triển khai áp dụng các sản phẩm, mô hình kinh doanh dịch vụ mới của CMCN 4.0, chưa xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia cho ứng dụng và phát triển các công nghệ nền tảng của CMCN 4.0. 

Quang cảnh phiên toàn thể cấp cao về công nghiệp 4.0

Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả. Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, xuất phát từ thực tế trên, để nắm bắt và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp này để phát triển bứt phá, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án, ngày 27-9-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương sẽ cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể.

“Để Việt Nam không bỏ lỡ cuộc CMCN 4.0 ngoài những nỗ lực tự thân của mình, chúng ta cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ của các nước, các doanh nghiệp quốc tế. Với tinh thần xác định nguồn lực bên trong là quyết định chiến lược cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, Việt Nam mong muốn được mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học công nghệ với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc CMCN 4.0”, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mở đầu phiên toàn thể cấp cao, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 của Việt Nam. Theo ông Dũng, trong thời gian qua, cuộc CMCN 4.0 là chủ đề lớn được toàn thế giới cũng như toàn thể các cấp, các ngành và người dân Việt Nam quan tâm, theo dõi và tập trung thảo luận. Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế của CMCN 4.0 và không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận cuộc CMCN 4.0 và chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác, tận dụng những lợi ích của cuộc cách mạng gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0, ông Dũng cho biết cần một nguồn lực to lớn, một kế hoạch hành động hiệu quả, thiết thực và cần có sự tham gia của toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp và sự ủng hộ, hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế. 

“Thách thức là rất lớn, tuy nhiên với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và chính phủ, với sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, và sự hỗ trợ hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được bước tiến vượt bậc về kinh tế và khoa học công nghệ, tạo ra được sự thay đổi căn bản trong mô hình tăng trưởng trong thời gian tới, bước lên một nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Phiên toàn thể cấp cao cũng tập trung trình bày các báo cáo xoay quanh các vấn đề về chiến lược quốc gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam, về chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số và xã hội số. Các đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận và có các kiến nghị cụ thể để triển khai các chủ trương, định hướng mà Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết.

Diễn giả quốc tế trình bày báo cáo tại phiên toàn thể

Được biết, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 diễn ra trong ngày 2 và 3-10. Sự kiện nhằm các mục đích chủ yếu: Công bố các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và các bộ ngành đẩy mạnh triển khai tham gia cuộc CMCN 4.0; Tạo cơ hội trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai có hiệu quả cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam; Triển lãm, giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0 cho các ngành, lĩnh vực KT-XH của Việt Nam; Kết nối kinh doanh và xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực CMCN 4.0 giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp và đại diện của 63 tỉnh thành. 

Bên cạnh phiên toàn thể cấp cao, Diễn đàn còn có chuỗi hội thảo chuyên đề gồm: Ngân hàng thông minh; thành phố thông minh; Sản xuất thông minh; Năng lượng thông minh; và Chuyên đề kinh tế số. 

Song song với các chuyên đề, Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 sẽ mở rộng với quy mô gấp đôi cùng gần 80 gian hàng đến từ các công ty trong nước và quốc tế tiêu biểu như: VNPT, Viettel, Qualcomm, Samsung, Vietcombank, ABB, FPT, SAP, CMC,…

Một số hình ảnh tại Triển lãm quốc tế về CMCN 4.0:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan các gian trưng bày triển lãm về công nghiệp 4.0. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng ban Kinh tế Nguyễn Văn Bình tham quan một gian trưng bày tại triển lãm.
Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2019 quy tụ gần 80 gian hàng đến từ các công ty trong nước và quốc tế.
Triển lãm được phân chia thành các khu vực trưng bày các công nghệ nổi bật của 4 lĩnh vực chính: Tài chính - ngân hàng, sản xuất, năng lượng, thành phố thông minh.
Các gian hàng thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Vụ Khoa học và Công nghệ