Cơ hội thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và chế tạo điện tử

Hơn 200 thương hiệu đã cùng tham gia chuỗi triển lãm lớn nhất về ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, nhằm hướng tới việc hoàn thiện sản phẩm, thúc đẩy chỉ số nội địa hoá, thông qua những giải pháp công nghệ và đối tác phù hợp.