BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 21/01/2020 | 08:57 GMT+7

Cơ hội và thách thức của ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam trong hội nhập