BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ sáu, 24/01/2020 | 11:12 GMT+7

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ