BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 15/10/2019 | 12:58 GMT+7

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ