BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ tư, 22/05/2019 | 20:33 GMT+7

Công nghệ dựng cột điện cao thế ở nước ngoài