BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ năm, 21/11/2019 | 13:37 GMT+7

Công nghệ dựng cột điện cao thế ở nước ngoài