BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 22/07/2019 | 04:55 GMT+7

Hàn Quốc triển khai cung cấp dịch vụ 5G đầu tiên trên thế giới