BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 22/07/2019 | 03:56 GMT+7

Hợp tác công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam - Israel