BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 22/10/2018 | 10:13 GMT+7

NASA giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ