BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 22/07/2019 | 04:05 GMT+7

NASA giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ