BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 11/12/2018 | 02:32 GMT+7

NASA giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ