BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ năm, 19/09/2019 | 05:13 GMT+7

Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam