BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Chủ nhật, 26/01/2020 | 14:45 GMT+7

Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Viện kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số”. Hội thảo nhằm nhận diện rõ bản chất của chuyển đổi số, những cơ hội thách thức, cũng như góp phần tạo ra môi trường thuận lợi trong quá trình kinh doanh và đầu tư trong điều kiện chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy đến năm 2019, số người sử dụng Internet là 4,3 tỷ người, chiếm 57% dân số thế giới, 5,1 tỷ người sử dụng điện thoại di động chiếm 67% dân số thế giới và 42% dân số thế giới sử dụng mạng xã hội trên thiết bị di động. Đây là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh. 

Cụ thể, thay vì sử dụng mô hình truyền thống, doanh nghiệp số sẽ tích cực áp dụng công nghệ mới như Big data, Internet vạn vật, điện toán đám mây,... vào phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Từ đó doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt và kịp thời.

Giáo sư Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng, để chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần thay đổi về cả nhận thức và hành động: “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về chuyển đổi số, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức phải thay đổi cách mình làm việc, thay đổi mô hình kinh doanh với công nghệ mới”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận, làm rõ bản chất chuyển đổi số, xác định các cơ hội thách thức đối với doanh nghiệp; yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp và giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay.

Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh hiện này là phải có sự chuẩn bị kỹ và phải bắt đầu ngay từ hạ tầng đến các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện của mình. Các doanh nghiệp cũng cần chú trọng số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng, tạo ra môi trường kết nối an toàn để từ đó áp dụng được các ứng dụng thông minh, tiện ích hơn của internet vạn vật, điện toán đám mây, robot,...Đồng thời, doanh nghiệp phải nhìn nhận vai trò quan trọng của đổi mới về công nghệ đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cũng như khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam nêu rõ: "Việc bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi là phù hợp với xu thế khách quan và yêu cầu đặt ra với Việt Nam. Ở cấp độ vĩ mô chúng ta đang thay đổi mô hình tăng trưởng chuyển từ chiều rộng dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên thiên nhiên sang mô hình theo chiều sâu dựa vào hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Ở cấp độ quy mô doanh nghiệp, chúng ta phải thay đổi tư duy để tham gia vào quá trình chuyển đổi số, số hóa và kinh doanh trên nền tảng số". 

Ngọc Bảo