BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ năm, 20/02/2020 | 09:22 GMT+7

Chế tạo mô hình hệ thống phun sương tự động sử dụng năng lượng mặt trời

Ngày 22/11/2018, Bộ Công Thương đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun sương tự động cho các trang trại nuôi trồng quy mô lớn và vừa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời”. Đề tài do Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài, đại diện một số cán bộ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cùng các chuyên gia trong Hội đồng nghiệm thu.

Mùa hè của Việt Nam có thời tiết phức tạp, nhiệt độ cao. Điều này ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng và năng suất vật nuôi, đồng thời cũng gây nên ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn đề đó, hệ thống làm mát, khử mùi thường được sử dụng trong đó hệ thống làm mát phun sương đang được sử dụng phổ biến, có nhiều ưu điểm nổi bật. 

Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời. Để phát triển năng lượng tái tạo, giảm lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch, Chính Phủ đã ban hành nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển các dạng năng lượng tái tạo. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã thực hiện Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun sương tự động cho các trang trại nuôi trồng quy mô lớn và vừa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.   

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, ông Phạm Xuân Hiển - thành viên nhóm nghiên cứu đã trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của đề tài . Theo đó, nhóm nghiên cứu đã tính toán, lựa chọn, thiết kế mô hình hệ thống phun sương làm mát tự động sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Một mô hình thử nghiệm đã được chế tạo bao gồm hệ thống phun sương làm mát tự động sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và bộ điều khiển thông minh cho toàn bộ hệ thống. 

Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận, đánh giá đề tài đã đáp ứng đầy đủ các nội dung trong thuyết minh. Các thành viên trong Hội đồng cũng cho rằng đề tài có ý nghĩa khoa học và mang tính ứng dụng thực tiễn, là tiền đề cho việc nghiên cứu phát triển ứng dụng vào thực tế hệ thống phun sương làm mát sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và vừa. 

Thành viên Hội đồng nghiệm thu phản biện đề tài 

Bộ điều khiển thông minh

Bố trí thiết bị tủ điều khiển mô hình phun sương làm mát tự động sử dụng nguồn năng lượng mặt trời

Cũng tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã khuyến nghị các vấn đề để nhóm nghiên cứu hoàn thiện thêm như: bổ sung thêm bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh của mô hình hệ thống phun sương tự động, làm rõ hơn các thông số đầu vào và bảng số liệu Kết quả kiểm tra trên mô hình phun sương làm mát tự động sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. 

Trên cơ sở kết quả của đề tài, Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài, kết quả chung đề tài xếp loại Đạt.

Thông tin đề tài

Tên đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun sương tự động cho các trang trại nuôi trồng quy mô lớn và vừa sử dụng nguồn năng lượng mặt trời”

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Thị Thu Hương

Vụ Khoa học và Công nghệ