BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 24/02/2020 | 23:41 GMT+7

Thông báo về việc xây dựng đề xuất dự án năm 2016 thực hiện “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương xin thông báo về việc xây dựng đề xuất dự án năm 2016 thực hiện “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”.

Cụ thể, Dự án tham gia Chương trình nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp; Nâng cao hiệu quả và phát triển một số dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong đó phạm vi các ngành công nghiệp ưu tiên lựa chọn được nêu tại Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án công nghệ cao đề xuất phải bao gồm ít nhất một trong các nội dung như: Làm chủ, thích nghi công nghệ cao; Triển khai thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao; Đầu tư sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao; Phát triển một số dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao. Trong đó, công nghệ cao là công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao là sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án công nghệ cao bao gồm: Dự án phát triển công nghệ cao; Dự án ứng dụng công nghệ cao; Dự án sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

Hồ sơ đăng ký đề xuất dự án bao gồm: Công văn đăng ký của tổ chức, cá nhân chủ trì gửi Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) theo mẫu đính kèm tại đây; Bảng tổng hợp đề xuất dự án theo mẫu đính kèm tại đây; Phiếu đăng ký đề xuất dự án công nghệ cao theo mẫu đính kèm tại đây.

Hồ sơ đăng ký gửi về:  Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng-Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 04 tháng 4 năm 2015 tính theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ. Các files mềm (định dạng MS Word) gửi về địa chỉ email cuonglv@moit.gov.vn.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu Quý Cơ quan, đơn vị có vấn đề gì chưa rõ liên hệ đại diện Tổ Giúp việc Ban chủ nhiệm Chương trình: Ông Lê Việt Cường, chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: (04) 2220 2312.

Ngọc Diệp (Theo www.moit.gov.vn)