BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Chủ nhật, 29/03/2020 | 00:15 GMT+7

Thông báo về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ tham gia KH phát triển một số ngành CN CNC đến năm 2020 và Chương trình phát triển một số ngành CN CNC

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” và Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”, Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân đăng ký dự án tham gia thực hiện Kế hoạch CNC năm 2016 và Chương trình CNC kế hoạch năm 2017.

Mẫu hồ sơ tham gia đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo công văn hướng dẫn số 1272/BCT-KHCN ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công Thương (được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, địa chỉ http://www.moit.gov.vn).

Chi tiết Công văn xem tại đây.

Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về địa chỉ: Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 15 tháng 3 năm 2016 (đợt 1) hoặc trước ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đợt 2).

Trong quá trình xây dựng đề xuất dự án, để được hướng dẫn giải đáp, cung cấp thêm thông tin đề nghị liên hệ Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương theo đầu mối: ông Lê Việt Cường, điện thoại (04) 22202312, email: cuonglv@moit.gov.vn (về Kế hoạch CNC) hoặc ông Nguyễn Bá Chiến, điện thoại (04) 22202438, email: chiennb@moit.gov.vn (về Chương trình CNC).

Kế hoạch CNC năm 2016 và Chương trình CNC kế hoạch năm 2017 xem tại đây.

Ngọc Diệp (Theo www.moit.gov.vn)