BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ hai, 19/08/2019 | 00:10 GMT+7

TP. HCM hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực

Trong năm 2019, TP.HCM đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp, phấn đấu tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) từ 8,2 - 8,4% so với năm 2018.

TP.HCM sẽ tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp. Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở Công thương TP.HCM, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố năm 2018 tăng 8,15% so với năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến ước tăng 8,37%; 4 ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí, điện tử, hóa dược - cao su - nhựa, chế biến tinh lương thực - thực phẩm) ước tăng 9,25%, gấp 1,13 lần mức tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp.

Trong năm 2019, Thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp, phấn đấu tăng trưởng IIP từ 8,2 - 8,4% so với năm 2018. Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động và phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND Thành phố sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ cho các nhóm sản phẩm, nhằm tập trung nguồn lực cho các nhóm này phát triển, đủ sức lan tỏa, dẫn dắt thị trường. UBND Thành phố cũng nghiên cứu bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng vào Chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM giai đoạn 2018 - 2020.

Theo Báo Đầu tư