BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ bảy, 18/01/2020 | 15:25 GMT+7

Bình Dương phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0.

​Theo đó, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được mô hình hóa dựa trên thiết kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm phân tích kiến trúc phức tạp của chính quyền điện tử thành các lớp với chức năng, nhiệm vụ xác định. Từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn, bao gồm: Người dùng/ hệ thống ngoài (Actors); kênh truy cập; nhóm dịch vụ; ứng dụng; dữ liệu; ứng dụng nền tảng; hạ tầng; cơ sở vật chất; quản lý chỉ đạo.

Mô hình Kiến trúc CQĐT phiên bản 1.0 tỉnh Bình Dương

​​Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết, kiến trúc CQĐT được xây dựng nhằm đẩy mạnh phát triển CQĐT, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, phù hợp với tầm nhìn định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương phát triển theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Mô hình "Một cửa điện tử" tại Sở Công Thương Bình Dương

Kiến trúc CQĐT từng bước số hóa các số liệu về dân cư, tài nguyên, DN, thủ tục hành chính, chỉ số kinh tế xã hội… của Bình Dương để phục vụ cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giúp lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và cải cách hành chính của tỉnh.

Theo lộ trình, Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Dương được thực hiện theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 - 2020): Hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tảng CQĐT tỉnh Bình Dương. Giai đoạn 2 (từ năm 2021): Hoàn thành mục tiêu phát triển toàn diện CQĐT tỉnh Bình Dương.

Để triển khai có hiệu quả Kiến trúc CQĐT phiên bản 1.0, trong thời gian tới UBND tỉnh Bình Dương sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT cấp tỉnh để đảm bảo tốt công tác triển khai các dự án thành phần thuộc kiến trúc theo đúng lộ trình, quy định.

Theo Báo Công Thương