BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ bảy, 18/01/2020 | 16:50 GMT+7

Quảng Ngãi ưu tiên phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, chế biến gỗ, cơ khí, luyện cán thép

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, tỉnh lựa chọn nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ưu tiên, khuyến khích phát triển và mở rộng gồm: công nghiệp lọc hóa dầu, các sản phẩm sau dầu; chế biến nông, lâm, thủy sản; thực phẩm; dệt may-da giày; cơ khí, luyện cán thép, điện tử; công nghiệp năng lượng (điện khí, điện gió, điện mặt trời…); các sản phẩm công nghiệp sử dụng nguồn mỏ nguyên liệu từ mỏ khí Cá Voi Xanh. 

Ảnh minh họa

Nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp duy trì phát triển và mở rộng hợp lý: Chế biến gỗ (gỗ gia dụng, gỗ ván công nghiệp…); Sản xuất vật liệu xây dựng; Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; các ngành tiểu thủ công nghiệp.

Nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như: Công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành lọc, hóa dầu; công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may-da giày; công nghiệp hỗ trợ cơ khí chế tạo, điện tử và sản xuất kim loại; công nghiệp hỗ trợ ngành chế biến thực phẩm, chế biến gỗ; công nghiệp hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

​Quan điểm phát triển công nghiệp Quảng Ngãi đặt trong mối quan hệ tổng thể, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi; phù hợp với phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước; đồng thời, gắn với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao; từng bước nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thị trường sản phẩm cùng hệ thống hạ tầng công nghiệp đồng bộ. 

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt khoảng 3,0%/năm trong giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu khoảng 8,6%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 2,0%/năm trong giai đoạn 2016-2020, đạt 8,2%/năm trong giai đoạn 2021-2025. 

Phấn đấu cơ cấu ngành Công nghiệp - Xây dựng trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng 60,8% và đến năm 2025 đạt khoảng 62,6%; trong đó ngành Công nghiệp đạt tương ứng là 56,4% và 58,7%.

Nhật Linh