[In trang]
Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ
Thứ tư, 05/06/2019 - 14:47
Gần 20 doanh nghiệp ChangWon, Hàn Quốc và 60 doanh nghiệp Việt Nam giao thương chuyển giao công nghệ tại Hà Nội.