[In trang]
Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam
Thứ năm, 08/11/2018 - 10:14
Cuộc CMCN 4.0 đã, đang và sẽ là đích đến của việc phát triển khoa học công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian tới.