[In trang]
EVNNPT và công nghiệp 4.0
Thứ tư, 07/11/2018 - 10:16
Cách mạng công nghiệp 4.0 là từ khoá được xuất hiện ở khá nhiều nơi. Nó cũng là bài toán khó đặt ra nhiều thách thức đối với các tập đoàn kinh doanh. Nhận thấy được điều này, EVNNPT đã nhanh chóng đưa ra những chiến lược mới đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.