[In trang]
Robot biết giao tiếp, nhảy múa
Thứ ba, 06/11/2018 - 14:04
Sau một năm tìm tòi, nhóm sinh viên Đại học Sư Phạm Kỹ thuật đã chế tạo thành công robot Mi A có khả năng giao tiếp và nhảy múa thậm chí là biểu cảm.