[In trang]
Trình diễn cách mạng công nghệ 4.0
Thứ ba, 16/10/2018 - 09:09
Nhiều hoạt động khoa học công nghệ đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua như Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng (TechFest Hải Phòng 2018), hội thảo giải pháp xanh cho thành phố Hà Nội,...