[In trang]
Doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt kịp xu thế cách mạng 4.0
Thứ bảy, 13/10/2018 - 08:41
Được coi là lực lượng nòng cốt cho phát triển kinh tế nước ta, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để bắt kịp xu hướng CMCN 4.0. Làm được điều đó, những thách thức từ cuộc cách mạng này sẽ có cơ hội trở thành động lực phát triển, đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp và cả nền kinh tế.