[In trang]
Robot bốc gạch thay thế 30 nhân công ở Bắc Giang
Thứ năm, 11/10/2018 - 15:27
Một nhà máy gạch ở Bắc Giang áp dụng cánh tay robot bốc xếp, chia gạch tự động thay thế 30 nhân công.