[In trang]
Đổi mới công nghệ để hội nhập toàn cầu
Thứ năm, 27/09/2018 - 16:14
Cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến cho các doanh nghiệp ở Việt Nam một trách nhiệm mới, đó chính là trách nhiệm đổi mới công nghệ để hội nhập toàn cầu.