[In trang]
Tự động hóa để tiến tới 4.0
Thứ ba, 25/09/2018 - 13:44
Trong sản xuất công nghiệp, công nghệ 4.0 đã mang lại lợi ích to lớn, góp phần nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Thực tế này đặt ra không ít thách thức với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.