Tên văn bản : Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.  
Mô tả : Ngày 15/11/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.
Số hiệu văn bản : 32/2011/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực : Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Ngày ban hành : 15/11/2011 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng Chu Ngọc Anh