Tên văn bản : Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC .  
Mô tả : Ngày 14/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.
Số hiệu văn bản : 01/2013/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực : Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Ngày ban hành : 14/01/2013 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng Chu Ngọc Anh