Tên văn bản : Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao .  
Mô tả : Ngày 10/12/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2015/TT-BCT quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao
Số hiệu văn bản : 45/2015/TT-BCT Ngày có hiệu lực : 25/01/2016
Ngày ban hành : 10/12/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Cao Quốc Hưng