Tên văn bản : Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao..   Xem online
Mô tả : Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
Số hiệu văn bản : 02-2019/tt- BKHCN Ngày có hiệu lực : 15/7/2019
Ngày ban hành : 03/06/2019 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ KHCN Người ký : Phạm Công Tạc - Thứ trưởng