Tên văn bản : Phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình Phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ năm 2018.   Xem online
Mô tả : Quyết định phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình Phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ năm 2018
Số hiệu văn bản : 1840/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực : 23/05/2017
Ngày ban hành : 23/05/2017 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng