Tên văn bản : Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.   Xem online
Mô tả : Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
Số hiệu văn bản : 19/2016/TT-BCT Ngày có hiệu lực : 01/11/2016
Ngày ban hành : 14/09/2016 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng