Tên văn bản : Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.   Xem online
Mô tả : Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Số hiệu văn bản : 3447/QĐ-BCT Ngày có hiệu lực : 22/08/2016
Ngày ban hành : 22/08/2016 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Công Thương Người ký : Bộ trưởng Trần Tuấn Anh