Tên văn bản : Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.   Xem online
Mô tả : Ngày 25/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Số hiệu văn bản : 13/CT-TTg Ngày có hiệu lực : 25/06/2013
Ngày ban hành : 25/06/2013 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng