Tên văn bản : Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 .   Xem online
Mô tả : Ngày 11/04/2012, Thủ tướng ban hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.
Số hiệu văn bản : 418/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 11/04/2012
Ngày ban hành : 11/04/2012 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng