Tên văn bản : Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.  
Mô tả : Ngày 04/06/2013, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 77/2013/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
Số hiệu văn bản : 77/2013/TT-BTC Ngày có hiệu lực : 04/06/2013
Ngày ban hành : 04/06/2013 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Tài Chính Người ký : Thứ trưởng Trần Xuân Hà