Tên văn bản : Quyết định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.   Xem online
Mô tả : Ngày 10/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Số hiệu văn bản : 55/2010/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 26/10/2010
Ngày ban hành : 10/09/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng