Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.   Xem online
Mô tả : Ngày 26/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Số hiệu văn bản : 218/2013/NĐ-CP Ngày có hiệu lực : 15/02/2014
Ngày ban hành : 26/12/2013 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng